Måltidsutveckling

Vår måltidsutvecklare informerar, handleder och utbildar personal om bland annat måltidsmiljö inom äldreomsorgen.

Måltidsutvecklaren handleder och utbildar personal i både kommunala och externa verksamheter om bland annat måltidsmiljö i äldreomsorgen.

Måltidsutvecklaren kan göra besök i verksamheten för måltidsobservationer och ge råd anpassade för varje verksamhet.

För mer information och kontakt:
E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

 

Uppdaterad: