Utveckling och innovation

Att vara nyskapande är självklart för Uppsala kommun. Det är också ett av ledorden i värdegrunden

Med Uppsalas höga ambitioner om en hållbart växande stad blir innovation och nyskapande ännu viktigare. För att accelerera arbetet med innovation finns det stöd att få, metoder att använda och nätverk att vara med i.

Stöd i ditt innovationsarbete

Kommunen har en särskild plan för att skapa en bred innovationsförmåga. Vi bygger stegvis upp stödet för innovationsarbetet utifrån den planen. Stödet ska göra det lättare att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom vård, omsorg, klimat, energi och miljö. Där kan våra kärnuppdrag förenas med en offensiv närings- och jobbpolitik som strävar framåt.

Läs mer om hur vi arbetar med innovation (Så arbetar vi med: Innovation - Uppsala kommun)

Innovationsfond för vård och omsorg

Det finns en innovationsfond för utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Du kan som medarbetare söka bidrag från den för att utveckla, testa, använda och utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder. Allt för att förbättra för en användare eller brukare.

Utmärkelser

Det finns möjlighet att söka eller bli nominerad till olika utmärkelser. Internt inom Uppsala kommun finns till exempel omsorgspriset och Framsteg. Externa aktörer har exempelvis utmärkelser som är kopplade till kvalitetsutveckling och insatser inom vård och omsorg.

Utmärkelserna är ett sätt att 

  • uppmärksamma goda exempel och förbättringsarbeten
  • skapa drivkraft till ständiga förbättringar.
Uppdaterad: