Socialt stöd

Inom Råd & stöd arbetar vi för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för barn och unga i ålder 0 till och med 20 år och deras familjer. 

Du kan vända dig till vilken enhet som helst, oavsett var i kommunen du bor och alla besök är kostnadsfria och man kan vara anonym.