Socialt stöd

Inom Råd & stöd arbetar vi för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för barn och unga i ålder 0 till och med 20 år och deras familjer. 

Du kan vända dig till vilken enhet som helst, oavsett var i kommunen du bor och alla besök är kostnadsfria och man kan vara anonym.

... som förälder

Vi ger stöd åt dig som förälder. Det spelar ingen roll om du har små barn, stora barn eller mellanbarn.

Läs mer om Som förälder

...när du behöver någon att prata med

Vi erbjuder samtal om det som bekymrar dig och din familj. 

Läs mer om när du behöver någon att prata med

... när det handlar om brott

Vi erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för brott som själv begått brott

Läs mer om När det handlar om brott
Uppdaterad: