Stödsamtal

Stödsamtal

Prata i förtroende med en anhörigkonsulent för kostnadsfri information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta vardagen. Våra anhörigkonsulenter har tystnadsplikt, samtalen journalförs inte.

Hjälper till med kontakter

De kan även hjälpa till att komma i kontakt med andra funktioner i samhället, samt medverka och stötta vid till exempel vårdplanering. De samarbetar även med biståndshandläggare.

Uppdaterad: