Berga

Sång och härliga utflykter!

Det här arbetar vi med

På Berga tränar vi kropps- och rumsuppfattning och att kommunicera i grupp. Vi arbetar utifrån Sherborne kring kommunikation och samspel och med TAKK, en metod där vi använder tecken som alternativ eller komplement till tal. Sherborne bygger på närhet, trygghet och beröring. 

Vi har också regelbundet sångstunder i grupp med musiker. Vi gör ofta utflykter, bland annat till Lusthuset. Där finns aktivitetsrum speciellt utformade för både avslappning och stimulering av sinnen. Vi badar på Kungsgärdet, läser böcker, åker till Grand när det är uppvisningar, handlar och arbetar med social träning. 

Vi arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 7.30-16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Berga ligger i Stabby Backe, i västra Uppsala. Från våra rymliga lokaler har vi nära till Stabbyskogens friluftsområde med promenadvägar, grillplatser, fornminnen, växter och djur att upptäcka. 

Adress: Stabby Backe

Telefon: 018-727 72 14

 

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: