Hemvård

Att förebygga fall

Vi människor har en tendens att tänka "det händer inte mig", men när det gäller att förebygga olycksfall är det bra att tänka efter före. Vem som helst kan ramla, men risken ökar med stigande ålder.

Behöver du förändra något hemma?

Behöver du till exempel hjälp att ta bort en tröskel, ett handtag i duschen eller något annat stöd som ökar säkerheten hemma? Kontakta arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på vår enhet närmast dig så besöker de dig eller ger tips vart du kan vända dig.

Du kan även ringa Uppsala kommuns växel på telefonnummer 018-727 00 00 och be att få bli kopplad till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som finns närmast där du bor.

Läs mer om hemsjukvårdens uppdrag på uppsala.se

 

Uppdaterad: