Övriga yrken inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg i Uppsala kommun arbetar även vårdhundsförare, Silviasystrar, samordnare/planerare, teamombud, områdeschefer, utvecklingsledare och stabsmedarbetare.

Vårdhundsförare

Vårdhundsförare är undersköterskor med särskild utbildning som vårdhundsförare. Tillsammans med sina certifierade vårdhundar arbetar de i team med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog eller behandlingsassistenter. Syftet kan vara träning av minne, social samvaro, rörelse och balans för äldre eller att skapa trygghet till exempel för barn och unga med autism.

Silviasystrar

Silviasystrar är undersköterskor med särskild utbildning kring demenssjukdomar.

Samordnare/Planerare

Samordnare och planerare fungerar som verksamhetschefens högra hand och arbetar främst med bemanning, schemaläggning och administration utifrån de olika verksamheternas behov.

Teamombud

Teamombudet är en medarbetare inom exempelvis äldreboenden med ett särskilt ansvarsområde, till exempel kvalitet.

Områdeschefer och utvecklingsledare

Områdeschefer och utvecklingsledare har en samordnande funktion. Ansvaret kan gälla ett visst geografiskt område, vissa typer av tjänster eller avgränsade projekt.

Uppdaterad: