Övriga yrken inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg i Uppsala kommun arbetar även vårdhundsförare, Silviasystrar, samordnare/planerare, teamombud, områdeschefer, utvecklingsledare och stabsmedarbetare.

Silviasystrar

Silviasystrar är undersköterskor med särskild utbildning kring demenssjukdomar.

Samordnare/Planerare

Samordnare och planerare fungerar som verksamhetschefens högra hand och arbetar främst med bemanning, schemaläggning och administration utifrån de olika verksamheternas behov.

Teamombud

Teamombudet är en medarbetare inom exempelvis äldreboenden med ett särskilt ansvarsområde, till exempel kvalitet.

Områdeschefer och utvecklingsledare

Områdeschefer och utvecklingsledare har en samordnande funktion. Ansvaret kan gälla ett visst geografiskt område, vissa typer av tjänster eller avgränsade projekt.

Uppdaterad: