Tellus

En inspirerande verksamhet där vi erbjuder individanpassade aktiviteter. Verksamheten syftar till att främja delaktighet, självständighet och personlig utveckling hos deltagarna.

bild.jpgDet här arbetar vi med

De populäraste aktiviteterna är:

  • Bakning
  • Allsång
  • Disco
  • Promenad
  • Handling
  • Rörelseträning.

För oss är det viktig att:

  • Öka delaktigheten och främja självständigheten.
  • Ge individuellt stöd med AKK
  • Främja hälsa och rörelse utifrån individens förutsättningar.

Typiskt för Tellus är mycket skratt, bus och kärlek. Genom social samvaro arbetar vi med kommunikationen så alla kan göra sig hörda och förstådda. Vi arbetar med Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tecken som stöd, bildstöd, pratkartor, valkartor, kommunikations knippor, Ipads, material för ögonpekning mm. Alla deltagare har egna stationer utformade efter sina behov, där man tillsammans med sin arbetshandledare kan jobba individuellt. Gemensamma aktiviteter erbjuds varje dag. Tillsammans arbetar vi med deltagarmöten en gång i veckan. Där ligger fokus på att alla får komma till tals om hur vi gemensamt vill ha det på vår arbetsplats och hur kommande veckan ska se ut. 

På Tellus arbetar vi med ett nära stöd av arbetshandledarna.

Arbetstider

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig.

Vår arbetsplats ligger i natursköna Gamla Uppsala. I ett hus som kallas Storgården med tre dagliga verksamhets grupper och en besöksverksamhet, Lusthuset.

Adress: Storgården, Vattholmavägen 86, Uppsala

Telefon: 018-727 70 87

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: