Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Vi på Hikikomori ger dig professionellt stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.

Hikikomori är ett japanskt ord som betyder den som drar sig undan och isolerar sig. Hikikomori är också en verksamhet som vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Vår personal kommer från socialpsykiatrin i Uppsala kommun. Stödet är gratis.

Vem som kan få stöd

För att få stöd från Hikikomori ska du

 • bo i Uppsala kommun
 • vara ung vuxen, minst 18 år
 • ha ett myndighetsbeslut (som vi fattar efter ett bedömningssamtal).

Så ansöker du om stöd

 1. Vilja att förändras
  Arbetet startar med dig, du måste själv vilja förändra din situation.
 2. Kontakt
  Kontakta oss på Hikikomori och boka in ett bedömningssamtal.
 3. Bedömningssamtal
  Vi har ett bedömningssamtal. Samtalet sker oftast i våra lokaler. Vi kan också komma hem till dig.
 4. Beslut
  Om du får ett myndighetsbeslut blir du inskriven och vi kan börja stötta dig.

Det här stödet får du

Ett mål är att du ska öka ditt kontaktnät med familj, vänner och professionella kontakter, till exempel med vården och olika myndigheter.

Du ska också förbättra dina rutiner i vardagen med bland annat sömn och mat och få hjälp att hantera din sociala rädsla. Det når vi genom att vi tillsammans kartlägger vad du tycker är svårt. Sedan tränar du på det med stöd från oss.

Slutmålet är att din livskvalitet och självkänsla ska bli bättre, så att du kan göra det du vill och kanske ta ett steg mot att börja studera eller arbeta.

Exempel på stöd

 • Motiverande samtal. Tillsammans formulerar vi dina mål och följer upp dem.
 • Stöd i dina kontakter med bland annat myndigheter och vården.
 • Samtal kring dagliga rutiner som sömn, mat och aktivitet.
 • Samtal och stöd kring social ångest. Målet är att du ska kunna hantera din ångest och bryta din isolering.
 • Aktiviteter i vår lokal. Där träffar du andra i samma situation och får träna dig i sociala situationer. Vi spelar sällskapsspel, pysslar och fikar.
 • Möjlighet till fysiska aktiviteter enskilt eller i grupp.
 • Gemensamma utflykter, exempelvis gå på bio och bowla.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill boka in ett bedömningssamtal.

Telefon: 018-727 60 34 (lämna ett meddelande, så ringer vi så snart vi kan)
E-post: hikikomori@uppsala.se
Besöksadress: Bredgränd 5, 1 trappa, Uppsala
Blogg: hikikomoriuppsala.blogspot.com

Karta till verksamheten Hikikomori, Bredgränd 5, 1 trappa, Uppsala.

Uppdaterad: