Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Vi på Hikikomori ger dig professionellt stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.

Hikikomori är ett japanskt ord som betyder "den som drar sig undan och isolerar sig". Hikikomori är också en verksamhet där Uppsala kommun och Region Uppsala arbetar tillsammans. Vår personal kommer från socialpsykiatrin i Uppsala kommun och sektionen för affektiva sjukdomar inom Region Uppsala. Vårt stöd kostar ingenting att få.

Vem som kan få stöd

För att få stöd från Hikikomori ska du

 • vara bosatt i Uppsala kommun
 • vara ung vuxen från 18 år
 • ha ett myndighetsbeslut (som vi fattar efter ett bedömningssamtal).

Så ansöker du om stöd

 1. Vilja att förändras
  Arbetet startar med dig, du måste själv vilja förändra din situation.
 2. Kontakt
  Kontakta oss på Hikikomori och boka in ett bedömningssamtal.
 3. Bedömningssamtal
  Vi har ett bedömningssamtal. Samtalet sker oftast i våra lokaler, men vi kan också komma hem till dig.
 4. Beslut
  Med bedömningssamtalet som grund tar vi ett myndighetsbeslut om du kan få stöd eller inte. Om du får ett myndighetsbeslut blir du inskriven och vi kan börja stötta dig.

Det här stödet får du

Ett av målen med vårt stöd är att du ska få bättre kontakt med familj, vänner, vården och olika myndigheter. Ett annat mål är att du ska förbättra dina rutiner i vardagen med bland annat sömn och mat. På lite längre sikt är förhoppningen att din livskvalitet och självkänsla ska bli bättre så att du kan göra det du vill, och kanske ta ett steg mot att börja studera eller arbeta.

För att nå målen börjar vi med att kartlägga vad du tycker är svårt, sedan tränar du på det med stöd från oss.

Exempel

 • Stödsamtal med en specialistsjuksköterska i psykiatri och med en socionom.
 • Motiverande samtal där vi tillsammans formulerar dina mål och följer upp dem.
 • Stöd i dina kontakter med bland annat myndigheter och vården.
 • Samtal kring dagliga rutiner som sömn, mat och aktivitet.
 • Samtal och stöd kring social ångest.
 • Aktiviteter i vår lokal där du träffar andra i samma situation och får träna dig i sociala situationer. Vi spelar sällskapsspel, pysslar och fikar.
 • Möjlighet att träna på gym.
 • Gemensamma utflykter, exempelvis biobesök och bowling.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller för att boka in ett bedömningssamtal.

Telefon: 018-727 60 34
E-post: hikikomori@uppsala.se
Besöksadress: Bredgränd 5, 1 trappa, Uppsala
Blogg: hikikomoriuppsala.blogspot.com

Karta till verksamheten Hikikomori, Bredgränd 5, 1 trappa, Uppsala.

Uppdaterad: