Kontakt

Här finns rum för personliga möten, föreläsningar och individ- och gruppsamtal. Lokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Säg till i förväg om du behöver tolk.

Välkommen att kontakta oss måndag–fredag 9.00–15.00.
Lunchstängt 12.15–12.45

Telefon: 018-727 92 00
E-post: anhorigcentrum@uppsala.se
Besöksadress: Sankt Persgatan 10 A, Uppsala

Du kan även ta kontakt med oss genom att fylla i kontaktformuläret.

Kontakta oss

Är du folkbokförd i Uppsala kommun (obligatoriskt)

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Äldrenämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna ha kontakt med dem som önskar bli kontaktade av oss på Anhörigcentrum. Vi gör det utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen till dess att mottagaren inte längre önskar ha någon kontakt med oss.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se). 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: