Eksätra HVB grundskoleålder

Eksätra HVB är ett kommunalt behandlingshem för barn och ungdomar i grundskoleålder med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik. Ofta med problematisk skolfrånvaro.

Eksätras modell bygger på närhet till elevens familj och övriga nätverk. Personalen består av bland annat socionomer, fritidspedagoger, beteendevetare, psykolog och behandlingsassistenter. Verksamheten har också egen kock. Eksätras målsättning är att erbjuda en individuellt anpassad behandling i en trygg, utvecklande och hemlik miljö. Verksamheten erbjuder också öppenvårdsinsatser som planeras tillsammans med familjen.

Arbetssätt

Eksätra HVB arbetar bland annat utifrån inlärningsteori, systemteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid placering på Eksätra HVB ingår individuellt utformad familjebehandling, bland annat utifrån de manualbaserade programmen Komet och Projekt Support. Eksätra lägger stor vikt vid samverkan mellan familj, socialtjänst, skola och andra verksamheter runt barnet, såsom Barn- och ungdomspsykiatrin eller Habiliteringen. Lågaffektivt bemötande är grunden i vårt dagliga arbete. Vi använder den fysiska miljön och kognitivt stöd för att göra vardagen förutsägbar.

Placering

Eksätra HVB har plats för sju barn och ungdomar i åldrarna 9 till 16 år.
Barn och ungdomar på Eksätra HVB är oftast placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Verksamhetsbeskrivning

Ladda hem en fullständig verksamhetsbeskrivning för Eksätra. (PDF, 74 KB)

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna på uppsala.se

Kontakta oss

Eksätra
Vårdsätravägen 74
753 75 Uppsala

Zorica Petkovic, Upphovsman: Vård & omsorg
Verksamhetschef
Zorica Petkovic
Uppdaterad: