Assistans för barn

Har du ett barn som är i behov av personlig assistans? Vi hjälper dig gärna att hitta rätt person för att ditt barn i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva som andra barn.

Vår önskan är att utforma en assistans som gör det möjligt för ditt barn att leva som andra barn. Att ditt barn ska kunna delta i aktiviteter efter just sina intressen, tillsammans med en person som barnet trivs med och känner tillit till.

Hur assistansen för just ditt barn utformas bestäms därför i nära samråd med dig och din familj. Kanske finns önskemål om en specifik assistent? Kanske är han eller hon en familjemedlem eller en nära vän? Ibland behövs nämligen en person som känner till just ditt barn och dess behov väl för att assistansen ska bli så bra som möjligt. Oavsett vem som blir aktuell som assistent för ditt barn, utbildar vi efter behov.

Vi kan även hjälpa er att ansöka om extra tid inför lov och andra speciella tillfällen.

Kontakta oss gärna!

Personlig assistans
Uppsala kommun
Uppdaterad: