Ymer

Träffpunkt i Nyby för dig med psykisk ohälsa.

Ymer finns i Nyby servicehus och har även tillgång till husets övriga lokaler. På Ymer kan du delta i många olika aktiviteter, till exempel musik, cykelverkstad, foto, tidningen Ymerbladet med mera.

Föreningen Ymer

Deltagarna på Ymer har bildat en ideell förening som verkar för meningsfull sysselsättning och kamratstöd.
Du får gärna bli medlem om du vill.

Öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30–15.30

Onsdag 12.30-15.30

(Studiecirklar kan pågå andra tider än öppettiderna.)

Ring gärna till oss för mer information om våra aktiviteter eller boka ett studiebesök.

Du är välkommen att fika, äta och umgås. Du kan delta i promenader, idka friskvård och motion i vårt motionsrum.

Veckoschema Ymer ht-22 Läs mer: (PDF, 99 KB)
Intresserad av studiecirklarna. Kontakta oss

Ymer

Leopoldsgatan 5
Uppdaterad: