Mitt jobb som sjuksköterska är fritt och självständigt

Närbild på leende kvinna

Namn: Claire Andersson
Yrke: Sjuksköterska inom hemsjukvården, för personer som är 65 plus
Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesår på Uppsala kommun: Har arbetat här sedan 2014

Varför rekommenderar du andra att söka jobb inom vård och omsorg på Uppsala kommun?

– För att det är ett så fritt och självständigt arbete. Jag kan planera min dag själv. Och jag får ta vara på de kunskaper som jag har.

Vad är det bästa med ditt jobb på Uppsala kommun?

– Det som är allra roligast är att åka till patienterna och träffa dem i deras hem. Jag lär känna dem och även deras anhöriga. Jag trivs särskilt mycket med att få vara ute mycket, jämfört med att arbeta på en avdelning där personalen måste vara inne en hel dag.

Vad utöver det är det bästa med ditt jobb?

– Kollegorna. Jag arbetar i en väldigt trevlig arbetsgrupp. Alla hjälps åt. Vi diskuterar olika fall och kommer fram till hur vi ska göra.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Jag planerar dagen själv. Jag prioriterar bort och lägger till. På förmiddagen gör vi hembesök. Vi tar prover och vi gör bedömningar när omvårdnadspersonalen ringer. Vi sjuksköterskor är mellanhanden mellan läkare och patient. Det är därför nödvändigt att vara säker i sig själv och kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut. Vi fattar självständiga beslut om patienterna, om de kan vara kvar hemma, om en läkare ska komma hem till dem eller om de är för dåliga och måste till sjukhuset.

Vad motiverar dig på jobbet?

– Att få det att fungera så bra som möjligt i hemmet för mina patienter. Jag arbetar för att underlätta för dem att bo kvar hemma så länge som möjligt. Jag vill lösa det som inte funkar, göra det lättare för dem. Allt ska flyta på. Att se äldre människor som är relativt pigga i sin hemmiljö är roligt. Jag arbetar för att de och deras anhöriga ska känna sig trygga med den vård som de får av oss.

Är du med i något utvecklingsprojekt i kommunen?

– Ja, chefen frågade vilka som ville vara med i hemsjukvårdens kvalitetsgrupp och jag ville vara med just för att jag tycker om att förenkla och hitta lösningar. Sedan 2020 är vi en grupp sjuksköterskor som arbetar med det som behöver förbättras. Vi samlar information till våra kollegor om de riktlinjer och rutiner som vi ska följa och vi tar fram nya rutiner som gör att alla jobbar lika. Det ska vara lätt att veta hur vi ska jobba. Rutiner kring introduktioner och delegeringar av omvårdnadspersonalen ingår i det som vi arbetar med i kvalitetsgruppen.

Vill du lyfta något mer?

– Nu sitter vi alla nära varandra, samlade i samma lokaler. Det gör att vi kan arbeta ihop som en grupp. Jag har fått flera kollegor, känns det som. Jättekul! Förr satt vi sjuksköterskor spridda i olika lokaler.

Vad tycker du om att bo i Uppsala?

– Det är en storstad som känns som en småstad. Det är mysigt och fint och det är en bra stad att växa upp i.

Uppdaterad: