Träningsboende socialpsykiatri

På våra träningsboenden erbjuder vi stöd och träning med målet att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Utifrån dina egna mål ger vi dig stöd att stärka och utveckla dina personliga resurser. Tillsammans med oss tränar du dina olika förmågor – praktiskt, socialt och kommunikativt. Träningen sker både i din bostad, på fritiden och ute i samhället.  Syftet är att ge dig så goda förutsättningar som möjligt till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande utifrån din situation.

Vi kan exempelvis hjälpa till med att:

  • planera och underlätta din vardag genom att skapa struktur och rutiner.
  • försöka hitta en passande sysselsättning, t.ex. studier, praktik eller arbete.
  • hitta fritidsaktiviteter.
  • inspirera och motivera dig att utveckla dina förmågor och finna en meningsfull tillvaro.
  • träna dina sociala färdigheter och stärka din självkänsla.
  • samordna vård- och myndighetskontakter.
  • genom regelbundna samtal diskutera och utvärdera träningen.
Uppdaterad: