Bellmansgatan 22

Bellmansgatans serviceboende ligger i östra delen av Uppsala, cirka 2,5 km från centrum. Här finns 30 boendeplatser för vuxna med LSS-beslut om bostad med särskild service.

Boendet

Bellmansgatans serviceboende har en baslägenhet som är boendets träffpunkt. Här finns gemensamma utrymmen där man kan fika, spela spel, titta på TV med mera.

Till baslägenheten hör 30 hyreslägenheter, utspridda i Nyby, Salabackar, Gränby och Årsta. Lägenheterna består av ettor, tvåor och treor, vissa utrustade med t.ex. spisvakt och tvättmaskin. För att bo här bör du vara trygg med att ha personalen en bit bort då inte alla lägenheter ligger i anslutning till basen.

Alla som flyttar in på boendet får en kontaktperson. Idag har många av de boende även månadsmöten där de är med och utformar sitt stöd så att de får det som de själva önskar.

Personal

På Bellmansgatan finns personal tillgänglig utefter den enskildes behov.

Aktiviteter

Bellmansgatans boende brukar ha "husmöten" 6 - 8 gånger per år. Där kommer de med förslag på hur de vill få sitt stöd utformat, förslag till förbättringar och aktiviteter de önskar göra. Aktiviteterna kan vara t.ex. gemensamma promenader och måltider, biobesök eller resor.

Service & kommunikation

Som boende på Bellmansgatans serviceboende har man nära till centrumen i Nyby, Gränby och Årsta. Här finns finns vårdcentral, hårfrisör, affärer med mera.

Bussförbindelserna är goda och det finns bra gång- och cykelvägar.

Kontakt

Adress: Bellmansgatan 22, 754 26 Uppsala

Telefon: 018-727 76 40

Verksamhetschef: 018-727 82 06

Uppdaterad: