Sverige har en nationell anhörigstrategi

För att uppmärksamma den nya strategin ordnade Nationellt kompetenscentrum anhörig (Nka) en livesändning den 25 april, då bland annat Lena Hallengren presenterade innehållet i strategin och vad den innebär. Nka arrangerar även en webbinarievecka under vecka 18, med fokus på anhörigfrågor. Här nedan presenteras de olika webbinarierna, med länk till var och ett. Man kommer även kunna ta del av sändningarna i efterhand. Varmt välkommen att delta hemifrån eller från arbetsplatsen!

25 maj
Missade du livesändningen med Lena Hallengren? 
Ingen fara, du kan titta på den i efterhand!
Livesändning om nationella anhörigstrategin (anhoriga.se)

3 maj
Kostnader för anhörigas vård av närstående
Vid webbinariet presenterar Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM) vid Lunds Universitet, en hälsoekonomisk studie där man har skattat kostnaderna för att ge omsorg, stöd eller vård till en närstående. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

4 maj
Kvinnor och män som förenar anhörigskap och förvärvsarbete
Under webbinariet presenterar Joana Vicente, doktorand vid Linnéuniversitetet och Nka, resultat från Nka:s och Linnéuniversitetets befolkningsstudie från 2018. Webbinariet kommer att handla om hur det är att kombinera arbete med anhörigskap och vilka konsekvenser det kan få. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

5 maj
Lansering av anhörigfolder
"Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp". Tillsammans i Kraftsamlingsarbetet Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig till anhöriga. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

6 maj
Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och länssamordnarna för anhörigstöd bjuder in till ett webbinarium som handlar om hur naturen kan fungera som en plats för återhämtning för anhöriga. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

Uppdaterad: