Sverige har en nationell anhörigstrategi

För att uppmärksamma den nya strategin ordnade Nationellt kompetenscentrum anhörig (Nka) en livesändning den 25 april 2022, då bland annat Lena Hallengren presenterade innehållet i strategin och vad den innebär. Nka arrangerade även webbinarium, med fokus på anhörigfrågor. Här nedan presenteras de olika webbinarierna, med länk till var och ett.

Lena Hallengren om nationella anhörigstrategin


Kostnader för anhörigas vård av närstående
Vid webbinariet presenterar Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM) vid Lunds Universitet, en hälsoekonomisk studie där man har skattat kostnaderna för att ge omsorg, stöd eller vård till en närstående. 


Kvinnor och män som förenar anhörigskap och förvärvsarbete
Under webbinariet presenterar Joana Vicente, doktorand vid Linnéuniversitetet och Nka, resultat från Nka:s och Linnéuniversitetets befolkningsstudie från 2018. Webbinariet kommer att handla om hur det är att kombinera arbete med anhörigskap och vilka konsekvenser det kan få.

Lansering av anhörigfolder
"Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp". Tillsammans i Kraftsamlingsarbetet Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig till anhöriga. 

Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och länssamordnarna för anhörigstöd bjuder in till ett webbinarium som handlar om hur naturen kan fungera som en plats för återhämtning för anhöriga.

Uppdaterad: