Östra Aros HVB

Östra Aros är ett boende för flickor och pojkar i åldersgruppen 14–19 år som har ett placeringsbeslut från socialtjänsten. Östra Aros ligger i stadsdelen Ulleråker med promenadavstånd till Fyrisån och naturområdet Kronåsen. Boendet är bemannat dygnet runt.

Boendemiljö 

Östra Aros ligger i Ulleråker, i ett vackert gammalt bostadshus med utsikt mot Lindparken. Boendet har ett eget våningsplan högst upp i huset med egen ingång.

Hit kan du cykla från centrum längs Fyrisån på cirka 15 minuter. Det går också bra att åka buss, det  finns en busshållplats på framsidan av huset.

Alla har ett eget rum och gemensamt badrum och kök. Här finns även gemensamma utrymmen som matsal, gym, studierum och vardagsrum. 

Boendet har nio platser plus ett jour- och akutrum.

Uppdrag och verksamhetsmål

Östra Aros arbetar för ett tryggt boende med god omvårdnad där placeringstiden upplevs som meningsfull. Här får du stöd och träning i att förbereda dig inför ett mer självständigt liv.  

Arbetssätt 

Östra Aros arbetar efter uttrycket att du ska lära sig att "stå på egna ben". Det syftar till att stödja och motivera dig i allt från hushållssysslor till ekonomisk planering. Lika viktigt är det att du får hjälp och stöd i att må bra, exempelvis genom samtalsstöd och fungerande rutiner.

Personalen hjälper dig i din kontakt med skola, hälso- och sjukvård och eventuella öppenvårdsinsatser.  

Respekt och delaktighet  

Östra Aros lägger stor vikt vid att du som bor här bemöts med respekt och utifrån din unika situation. Det är viktigt att du är delaktig under din placeringstid och får möjlighet att uttrycka dina egna behov. Det leder till ökad motivation där du tar ett större ansvar för din egen utveckling.  

Kontaktperson

På Östra Aros får du en kontaktperson med huvudansvar att stödja dig i din utveckling med hänsyn till individuella behov och förutsättningar.

Genomförandeplan

Vid varje ny placering upprättas en genomförandeplan. Den tas fram tillsammans med dig, handläggare på socialtjänsten, kontaktperson, och eventuell vårdnadshavare. I genomförandeplanen formuleras mål för insatsen och strategi för att uppnå dem.  

Personalen 

På Östra Aros HVB arbetar behandlingsassistenter och enhetschef. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal.

Personalen har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrund och varierande behov. Bemötandet genomsyras av stort engagemang och välvilja för att skapa bra relationer där alla boende känner tillit.    

Personalen på Östra Aros har gått flera utbildningar. I arbetet används kunskaper inom exempelvis

  • lågaffektivt bemötande
  • traumamedveten omsorg
  • motiverande samtal
  • NPF
  • ensamkommande unga
  • Signs of safety
  • hedersrelaterat våld. 

Kontakt

Adress

Östra Aros HVB 
Frey Svenssons väg 1b
756 43 Uppsala

Telefon

018-727 17 36 

Enhetschef

Gustav Widegren  
018-727 72 36 
gustav.widegren@uppsala.se 

Uppdaterad: