IPS Arbetscoacher

IPS Arbetscoacher vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden med stöd av en arbetscoach .

Om IPS Arbetscoacher

IPS­ Arbetscoacher har funnits sedan 2013 och arbetar med att stötta personer med psykisk funktionsned­sättning i arbete. Detta gör vi utifrån en evidensbase­rad metod som heter IPS, Individuell Placering med Stöd (Individual Placement and Support).

IPS, Individuell Placering med Stöd 

IPS bygger på frivillighet och att alla som vill arbeta kan arbeta – så länge de får rätt stöd. Arbetscoachen stöttar utifrån varje deltagares individuella behov. Stödet ges så länge det behövs och coachen kan vara med på arbetsplatsen och fungera som ett stöd för både arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer om IPS-metoden.

Uppdaterad:

Andra sidor under: IPS Arbetscoacher