Stöd och råd

Här ser du vilken hjälp du som anhörig kan få av oss. Vi erbjuder dig flera olika typer av stöd.

Att stötta en närstående kan innebära olika saker. Oavsett vad just du gör är det viktigt att du tar hand om dig för att orka och må bra. Vi finns här för stöd och råd som kan underlätta för dig och din närstående i vardagen.

Om din närstående flyttar till särskilt boende/LSS-boende stöttar vi under en övergångsperiod vid inflyttning. För efterlevandestöd hänvisar vi bl a till kyrkan.

Stödsamtal

Prata i förtroende med en anhörigkonsulent för information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta vardagen.

Läs mer om Stödsamtal

Stöd vid demens

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom påverkar livet. Vi ger dig råd, stöd och kunskap för att underlätta den nya situationen. Vi stöttar även dig som drabbats av kognitiv sjukdom eller kognitiv svikt.

Läs mer om Stöd vid demens

Anhöriggrupper

Prata med andra i samma situation, dela erfarenheter och få kunskap och kraft. Det är dina och de andra deltagarnas behov som styr. Vi startar nya grupper hela tiden.

Läs mer om Anhöriggrupper

Barn och ungdomar

Har du någon i din närhet med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning?

Läs mer om Stöd till barn och ungdomar

Stöd för egen tid

Har du svårt att lämna den du stöttar? En anhörigstödjare kan vara sällskap till din närstående en stund. Då kan du göra det du vill men inte har möjlighet till annars.

Läs mer om Egen tid

Syn- och hörselstöd

Har din närstående en syn- eller hörselskada? Ta hjälp av en syn- och hörselinstruktör för tips och råd som förenklar vardagen.

Läs mer om Syn- och hörselinstruktion

Stödteam demens

Vi utbildar, informerar och handleder personal som vårdar personer med demenssjukdom.

Läs mer om Stödteam demens

Måltidsutveckling

Vår måltidsutvecklare informerar, handleder och utbildar personal om måltidsmiljö i äldreomsorgen.

Läs mer om Måltidsutveckling
Uppdaterad: