Hemvård

Hemvård – hemtjänst och omvårdnad i hemmet

Om du är äldre eller om du kanske blivit sjuk. Då kan du ha rätt till hemtjänst och omvårdnad i hemmet.

Ansök om hemtjänst.

Planering för insatser efter sjukhusvistelse, till exempel hemtjänst

Det är vanligt att du som har varit inlagd på sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg även när du blir utskriven från sjukhuset. Ofta handlar det om hemtjänst, i andra fall om korttidsboende eller andra insatser. Om behovet finns ansvarar kommunen för att tillsammans med dig planera för att du ska få den hjälp du behöver när du kommer hem.

När din läkare på sjukhuset har bedömt att du inte längre behöver specialistvård eller behandling som kräver sjukhusvård är du klar för utskrivning och får komma hem till din bostad. Om du fortfarande har behov av vård och omsorg kontaktar sjukhuset kommunen. Kommunen tar då kontakt med dig för att planera den hemtjänst eller annan hjälp som du behöver. Utskrivningsplanering sker i första hand genom personliga möten på sjukhuset men kan även ske genom telefon eller digitala möten.

Ansvarsfördelning vid utskrivning från sjukhuset

Vid en utskrivning är det många aktörer involverade både från sjukhuset, kommunen och primärvården.

Sjukhuspersonalens roll är att beskriva dina vård- och omsorgsbehov för att ge underlag till kommunen för bedömning.

Det är biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen, till exempel insatser som hemtjänst eller trygghetslarm. Om ditt behov av insatser är omfattande och inte kan tillgodoses i hemmet, kan korttidsboende vara aktuellt som en tillfällig lösning. Bedömningen görs utifrån aktuella omvårdnadsbehov och kan inte göras på förhand. I samband med utskrivningsplaneringen kan du göra en ansökan om insatser.

Om du behöver sjukvårdande insatser, till exempel omläggning av sår eller annan typ av behandling och medicinering kommer vårdcentralen att rekommendera behovet av hemsjukvård.  Detta utförs av en sjuksköterska inom hemvården. Det medicinska ansvaret ligger hos din läkare på vårdcentralen.

Om du behöver rehabilitering, tekniska hjälpmedel eller anpassningar i din bostad, kommer arbetsterapeuten eller sjukgymnasten att hantera dessa ärenden.

Arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten och sjuksköterskan samarbetar med personal vid hemtjänsten.

God omvårdnad och stöd från utbildade medarbetare i Uppsala kommun

Vi vill att du ska känna dig trygg med den omvårdnad och det stöd du får från oss. För att erbjuda dig en god vård och omsorg satsar vi på utbildning och nära stöd i arbetet för våra medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. De finns här för dig dygnet runt, alla dagar om året.

Från oss kan du få hjälp med personlig omvårdnad till exempel

  • Att klä på dig kläderna
  • Att vi besöker dig och utför vissa delegerade sjukvårdsuppgifter, personlig omvårdnad, dusch eller annan hygien.

Du kan även få hjälp med tjänster som

  • socialt umgänge och promenader
  • tvätt och städning
  • inköp av mat och hushållsvaror eller andra sysslor du har behov av.

Du kan få hjälp med både hemtjänst och hemsjukvård från oss utifrån beslut om stöd från din biståndshandläggare. Prata med oss när dina behov förändras. Våra hemvårdskontor finns runt om i Uppsala, både i staden och på landsbygden. Här hittar du våra hemvårdskontor.

Stöd för dig som är äldre eller dina närstående

Vi samarbetar med andra verksamheter i kommunen som också kan ge dig eller dina närstående stöd:

Äldreomsorg och senior

Vill du veta mer om äldreomsorg och utbud av tjänster för dig som senior? Se mer information på uppsala.se/senior. Du kan också vända dig med frågor till Kontaktcenter på telefon 018 – 727 00 00 eller e-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hemvård – hemtjänst och omvårdnad i hemmet