Hemvård

Det är vi som hjälper dig hemma

Kanske har du blivit sjuk, gått igenom en operation eller kanske är det åldern som gör att din kropp inte längre orkar som förr. Oavsett om du är yngre eller äldre kan du ha behov av hemvård. Genom oss kan du få hjälp.

Vi erbjuder hemvård i hela Uppsala. Vi har lång erfarenhet och bredd i både kompetens och åtaganden. Vi ger service och vård i ditt hem dygnet runt årets alla dagar, utifrån beslutet om stöd från din handläggare.

Stöd för dig som äldre

Vi samarbetar med andra verksamheter som kan ge dig stöd när du blir äldre:

Stöd för dig som anhörig

Vi samarbetar även med Anhörigcentrum som finns till hands för dina anhöriga för samtal, inspiration och ny kraft.

Vård under kortare tid

För dig som är i behov av vård under en kortare period erbjuder vi två olika former av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård.

Läs mer om korttidsvård.

Uppdaterad: