Hjälpmedel Uppsala län

Du som har hjälpmedel

Ditt ansvar som innehavare av ett hjälpmedel

Du ansvarar för att sköta och vårda hjälpmedlet och återlämna hjälpmedlet väl rengjort
när behovet upphört. 

Du bör teckna hemförsäkring som täcker hjälpmedel i hemmet och dess närmiljö. Försäkringen bör gälla i samband med stöld och brand. Om du får ersättning från försäkringsbolag för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld och brand ska ersättningen betalas till Hjälpmedel Uppsala län.

En ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring är lämplig för att täcka eventuella kostnader för
skador som vållats på annan person eller annan persons egendom vid ovarsam användning.
Olycksfallsförsäkring kan ge kompensation vid personlig skada åstadkommen under användning av hjälpmedlet.

Om du ska resa bör du teckna en reseförsäkring för de hjälpmedel du tar med dig. Gäller det
elektrisk rullstol ska du innan resan ta kontakt med tekniker vid serviceenheten för hjälpmedel.

Du ansvarar för att framföra elektrisk rullstol utan fara för dig själv och andra.

Frågor om hjälpmedel

Om du har frågor om ditt hjälpmedel ska du kontakta din förskrivare. Det är förskrivarens ansvar att instruera och lära dig hur du använder ditt hjälpmedel.

Telefon Kundtjänst
Telefon: 018-727 47 90
Måndag–fredag: 8.00–15.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Reparera hjälpmedel

Kontakta din förskrivare om ditt hjälpmedel behöver lagas. Förskrivaren skickar en arbetsorder till hjälpmedelstekniker som kommer hem till dig och lagar ditt hjälpmedel.

Om ditt hjälpmedel blir stulet ska du göra en polisanmälan och kontakta din förskrivare.

Du betalar endast för däcklagningar

Du behöver inte betala något för reparationer med undantag för lagning av punktering på samtliga rullstolar. Kostnad för att laga däck:

  • 300 kr däck och slang
  • 50 kr bara slang

Du får en faktura på beloppet hemskickad till dig. 

Akuta fel på hjälpmedel

Akuta fel på vardagar före klockan 14.00

Vid behov av akuta åtgärder på ditt hjälpmedel kontaktar du din förskrivare som skickar en arbetsorder till hjälpmedelstekniker på Hjälpmedel Uppsala län.

Om förskrivaren skickar arbetsordern en vardag före klockan 14.00 får du hjälp samma dag förutsatt att reservdelar finns i lager. Dag före röd dag fram till klockan 11.00.

Akuta fel på vardagar efter klockan 14.00 och helger

Vid behov av akuta åtgärder efter klockan 14.00 och på helger, kontakta

Jourverksamhet-Recover AB
Telefon: 0771-10 35 00
Vardagar: 14.00–7.00
Helg: fredag 14.00–måndag 7.00
Dag före röd dag från 12.00

För att ett ärende ska vara akut ska det trasiga hjälpmedlet:

  • medföra säkerhetsrisk om det används i ett trasigt tillstånd
  • vara absolut nödvändigt att använda för brukaren i de primära ADL aktiviteter eller på grund av allvarliga medicinska skäl
  • inte kunna ersättas med annat befintligt hjälpmedel
  • ingen annan person ska heller inte finnas till hands som kan vara behjälplig med den aktivitet som du måste utföra.


Lämna tillbaka hjälpmedel 

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det till din förskrivare. Kom ihåg att noga rengöra hjälpmedlet innan du lämnar tillbaka det och kontrollera att alla tillbehör finns med.

Uppdaterad: