Hjälpmedel Uppsala län

Du som har hjälpmedel

Ditt ansvar som innehavare av ett hjälpmedel

Du ansvarar för att sköta och vårda hjälpmedlet och lämna tillbaka det väl rengjort när du inte längre behöver det. Det är även ditt ansvar att skaffa eventuella försäkringar för hjälpmedlet.

Hemförsäkring

Om hjälpmedlet försvinner eller skadas på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig. Om du har fått låna ett dyrt hjälpmedel, exempelvis en elrullstol, kan det därför vara klokt att kontrollera så att hjälpmedlet täcks av din hemförsäkring.

Om du får ersättning från försäkringsbolag för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld och brand ska ersättningen betalas till Hjälpmedel Uppsala län.

Ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring

En ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring är lämplig för att täcka eventuella kostnader för skador som vållats på annan person eller annan persons egendom vid ovarsam användning.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring kan ge kompensation vid personlig skada åstadkommen under användning av hjälpmedlet.

Reseförsäkring

Om du ska resa bör du teckna en reseförsäkring för de hjälpmedel du tar med dig. Gäller det en elektrisk rullstol ska du ta kontakt med en tekniker vid serviceenheten för hjälpmedel innan resan.

Du ansvarar för att framföra elektrisk rullstol utan fara för dig själv och andra.

Frågor om hjälpmedel

Om du har frågor om ditt hjälpmedel ska du kontakta din förskrivare. Det är förskrivarens ansvar att instruera och lära dig hur du använder ditt hjälpmedel.

Telefon Kundtjänst

Telefon: 018-727 47 90
Måndag–fredag: 8.00–15.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Reparera hjälpmedel

Kontakta din förskrivare om ditt hjälpmedel behöver lagas. Förskrivaren skickar en arbetsorder till en hjälpmedelstekniker som kommer hem till dig och lagar ditt hjälpmedel.

Du betalar endast för däcklagningar

Du behöver inte betala något för reparationer med undantag för lagning av punktering på samtliga rullstolar. Kostnad för att laga däck:

  • 300 kronor däck och slang
  • 50 kronor bara slang

Du får en faktura på beloppet hemskickad till dig. 

Stulet hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel blir stulet ska du göra en polisanmälan och kontakta din förskrivare.

Akuta fel på hjälpmedel

Akuta situationer på vardagar före 14.00

Vid behov av akuta åtgärder på ditt hjälpmedel kontaktar du din förskrivare som skickar en arbetsorder till en hjälpmedelstekniker på Hjälpmedel Uppsala län.

Om förskrivaren skickar arbetsordern en vardag före 14.00 får du hjälp samma dag förutsatt att reservdelar finns i lager. Dag före röd dag gäller samma sak fram till 11.00.

Ditt ärende räknas inte som akut om du har ett annat hjälpmedel hemma som kan ersätta det trasiga. Det gäller även om det andra hjälpmedlet inte är fullt lika bra.

Det måste dessutom finnas en säkerhetsrisk om det trasiga hjälpmedlet används för att ärendet ska räknas som akut.

Akuta situationer på vardagar efter 14.00 och på helger

Jourverksamheten gör insatser för att lösa akuta situationer där hjälpmedel är inblandade. Det kan handla om att en elrullstol har slutat fungera ute i samhället eller att en vårdsäng eller personlyft inte går att sänka från högt läge.

Jourverksamheten lagar inte hjälpmedlen och har inte tillgång till reservdelar. Behöver ditt hjälpmedel lagas kontaktar du din förskrivare. Du når dem på vardagar.

Vid behov av att lösa akuta situationer efter 14.00 och på helger, kontakta

Jourverksamhet-Recover AB
Telefon: 0771-10 35 00
Vardagar: 14.00–7.00
Helg: fredag 14.00–måndag 7.00
Dag före röd dag från 12.00

Lämna tillbaka hjälpmedel 

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det till din förskrivare. Kom ihåg att rengöra hjälpmedlet noga innan du lämnar tillbaka det. Kontrollera att alla tillbehör finns med.

Uppdaterad: