Jenny Linds barn- och ungdomsboende

Jenny Linds barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Gottsunda, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala.

Jenny Lind riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Vi riktar oss främst till individer med kognitiva utvecklingsförseningar med större omvårdnadsbehov.

Personal

Jenny Lind har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

Aktiviteter

En viktig del i verksamhet är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Verksamheten stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter.

Service & kommunikation

Verksamheten ligger i närheten av Gottsunda Centrum. Busshållplats till Gottsunda centrum och Uppsala resecentrum finns ca 100 meter från barn- och ungdomsboendet.  

Kontakt

Adress: Jenny Linds väg 3, 756 58 Uppsala
Telefon: 018-727 33 58 

Kontakta oss

Verksamhetschef VO
Anders Stjernlöf
Uppdaterad: