Jenny Lind

Jenny Linds barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Gottsunda, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala.

Jenny Lind riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Vi riktar oss främst till individer med kognitiva utvecklingsförseningar med större omvårdnadsbehov.

Samarbete och aktiviteter

En viktig del i Jenny Linds verksamhet är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Verksamheten stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter.

Personal

Jenny Lind har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

Syfte och mål

Jenny Linds syfte är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen. Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda de boende för vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära.

Kontakt

Adress: Jenny Lindsväg 3, 756 58 Uppsala
Telefon: 018-727
Verksamhetschef: Kristina Jacobsson, 018-727 84 63

Uppdaterad: