Vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Uppsala kommun arbetar för ett modernt ledarskap, medledarskap och en arbetsmiljö där samarbete, innovation och möjligheten att göra skillnad är viktigt.

Youtube:

Göra skillnad

  • Vi fokuserar på behoven
  • Vi drivs av förbättring
  • Vi är engagerade

Arbeta tillsammans

  • Vi samarbetar
  • Vi är tillgängliga
  • Vi är flexibla

Välkomna nyskapande

  • Vi tänker nytt
  • Vi tar initiativ
  • Vi finner lösningar
Uppdaterad: