Öppenvården Daghammarskjölds väg

Öppenvårdens behandlingsgrupp är för dig som har ett alkohol- eller drogberoende och är 20 år eller äldre.

Behandlingen är tolvstegsinriktad och sker i grupp. Behandlingen pågår fem dagar i veckan, måndag till fredag, under åtta veckor.

Förlängd behandling

Du som har gått en tolvstegsbehandling i öppenvården kan få förlängd behandling. Gruppen för förlängd behandling träffas vid två tillfällen i veckan.

Behöver jag något beslut?

För att delta i behandlingen behöver du ha ett biståndsbeslut från socialtjänstens vuxenavdelning. Du behöver inget beslut för att delta i anhöriggrupp.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal med fokus på grunden i tolvstegsfilosofin.

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen är att hjälpa dig att skapa en struktur så att du kan bli frisk hemma i din vardag. Vi gör det med hjälp av en beprövad metod för att hantera substansberoende.

Kontinuerligt intag och kostnadsfritt

Gruppernas storlek kan variera över tid, genom att nya deltagare börjar och andra slutar. För att delta i en gruppbehandling måste du få ett biståndsbeslut från socialtjänstens. Den är kostnadsfri för dig som bor i Uppsala kommun.

Anhöriggrupp

Två gånger per år erbjuder vi närstående att delta i en anhöriggrupp. Det är ett tillfälle att få veta mer om beroendesjukdomen och att få möta andra i samma situation. Gruppen träffas en gång i veckan vid sju tillfällen.

Kontakta oss för mer information om verksamheten:

Adress: Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala

Drogterapeut
Regina Roslund Nilsson
Drogterapeut
Rut Stråle
Drogterapeut
Thomas Staugaard
Uppdaterad: