Öppenvården Daghammarskjölds väg

Vi erbjuder tolvstegsbaserad behandling i grupp för dig som har ett beroende. Deltagarna hjälper varandra och delar erfarenheter av problem och framgångar.

Vem kan vända sig till oss?

Du som är 20 år eller äldre, har ett beroende och som är boende i Uppsala kommun kan vända dig till oss. 

Behöver jag något beslut?

För att komma till oss behöver du ha ett biståndsbeslut från socialtjänstens vuxenavdelning.

Kontaktuppgifter till socialtjänstens vuxenavdelning på uppsala.se

Det här kan du få hjälp med

Grundbehandling

Hos oss kan du få tolvstegsbaserad behandling i grupp. Behandlingen är inriktad på förändringsarbete och gruppen träffas fem gånger i veckan i åtta veckor.

Förlängd behandling

Du som genomgått grundbehandlingen hos oss kan få förlängd behandling. Den riktar sig till dig som behöver få en stabilitet hemma. Behandlingen sker i grupp och vi träffas två gånger i veckan.

Anhöriggrupp

Två gånger per år erbjuder vi närstående att delta i en anhöriggrupp. Det är ett tillfälle att få veta mer om beroendesjukdomen och att få möta andra i samma situation. Gruppen träffas en gång i veckan vid sju tillfällen.

Fristående organisationer med självhjälpsgrupper

Anonyma narkomaner

Anonyma alkoholister

Alanon

Kontakta oss

Adress: Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala

Välkommen att kontakta någon av våra drogterapeuter för mer information om verksamheten.

För att komma till oss behöver du ha ett biståndsbeslut från socialtjänstens vuxenavdelning.

Kontaktuppgifter till socialtjänstens vuxenavdelning.

Drogterapeut
Regina Roslund Nilsson
Drogterapeut
Thomas Staugaard
Uppdaterad: