Öppenvården Daghammarskjölds väg

På Öppenvården Daghammarskjölds väg erbjuder vi behandlingsgrupper. Grupperna riktar sig till dig som har ett alkohol- eller drogberoende och är 20 år eller äldre. Vi erbjuder också enskilda samtal och anhöriggrupp.

Aktuellt

Torsdag 8 september startar vi en anhöriggrupp. Det är ett tillfälle för dig som närstående att få veta mer om beroendesjukdomen och att få möta andra i samma situation. Gruppen träffas torsdagar 16.00-18.00 under sju veckor.

Kontakta oss för mer information och anmälan.

Behandlingsgrupper

Behandlingsgrupperna riktar sig till dig som har ett alkohol- eller drogberoende och är 20 år eller äldre. Gruppernas storlek kan variera över tid, genom att nya deltagare börjar och andra slutar.

Tolvstegsinriktad behandling och förlängd behandling

Gruppen för tolvstegsinriktad behandling pågår fem dagar i veckan, måndag till fredag, under åtta veckor.

Gruppen för förlängd behandling riktar sig till dig som redan har gått en tolvstegsbehandling i öppenvården. Vi träffas två gånger i veckan.

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen är att hjälpa dig att skapa en struktur så att du kan bli frisk hemma i din vardag. Vi gör det med hjälp av en beprövad metod för att hantera substansberoende.

Du behöver ett biståndsbeslut

För att delta i en behandlingsgrupp måste du ha ett biståndsbeslut från socialtjänstens vuxenavdelning. Behandlingen är kostnadsfri för dig som bor i Uppsala kommun. Kontaktuppgifter till Socialtjänsten på uppsala.se

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal med fokus på grunden i tolvstegsfilosofin. De enskilda samtalen är kostnadsfria och du behöver inget biståndsbeslut.

Anhöriggrupp

Två gånger per år erbjuder vi närstående att delta i en anhöriggrupp. Det är ett tillfälle att få veta mer om beroendesjukdomen och att få möta andra i samma situation. Gruppen träffas en gång i veckan vid sju tillfällen. Det är kostnadsfritt att delta i våra anhöriggrupper och du behöver inget biståndsbeslut.

Kontakt

Vi håller till på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Drogterapeut
Regina Roslund Nilsson
Drogterapeut
Rut Stråle
Drogterapeut
Thomas Staugaard
Uppdaterad: