Nyby träningsboende

Nyby träningsboende är ett boende för dig som är ung vuxen och har en psykiatrisk diagnos. Här kan du få stöd och träning utifrån dina behov i upp till tre år.

På Nyby träningsboende bor du i en egen lägenhet som du hyr av kommunen. I lägenheten ingår möbler och husgeråd. Det finns totalt nio lägenheter i området.

Under boendetiden får du möjlighet att utifrån dina egna behov och mål stärka och utveckla dina individuella resurser. Målet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stödet kan exempelvis innebära; hjälp att utforma rutiner och struktur i vardagen, stöd i vård- och myndighetskontakter, att hitta en sysselsättning, social färdighetsträning, väckning och påminnelser utifrån behov, stödjande samtal.

Personalens baslägenhet ligger i ett av husen i området. Personalen finns tillgänglig måndag till fredag 7.30–21.00, samt lördag och söndag 9.00–18.00.

Så ansöker du om träningsboende 

För att kunna ansöka om en plats på Nyby träningsboende krävs att du har ett biståndsbeslut och att du är motiverad att delta i träningen.

Du hittar kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare på uppsala.se.

Kontakta oss

Adress

Nyby träningsboende
Leopoldsgatan 32
754 41 Uppsala

Personal

Telefon: 018-727 83 01

Verksamhetschef

Eva Birgersson
Telefon: 018 727 88 42
E-post: Eva.Birgersson@uppsala.se

Uppdaterad: