Stöd i studier

Stöd i studier är ett projekt som vänder sig till dig som är 18–35 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom projektet får du stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

Vem kan delta i projektet

Projektet Stöd i studier vänder sig till dig som är vuxen, 18–35 år, som:

  • har en psykisk funktionsnedsättning
  • har en etablerad kontakt inom psykiatrin
  • är skriven i Uppsala kommun.

Projektet vänder sig inte till dig som har ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller som går på ungdomsgymnasiet.

Så får du stöd

Du får stöd i form av en studiecoach och en studie- och yrkesvägledare. De kan stötta dig i att välja och söka en utbildning, anpassa studietakten och i kontakten med anordnaren av utbildningen.

I syfte att stärka

Det kortsiktiga syftet med Stöd i studier är att stärka din självkänsla, ditt välmående och din tillit till samhället. Det långsiktiga syftet är att stödja dig till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Metoden som projektet bygger på

Projektet Stöd i studier bygger på metoden Supported Education. Vi arbetar efter tolv stödpunkter för att stärka deltagaren.

Läs mer om metoden.

Stöd i studier är ett projekt som är en del av Uppsala kommuns satsningar Sociala investeringar.

Kontakta oss

Kontakta oss via vår e-postadress
Projektledare
Anna Lindström
Studiecoach
Karin Wester
Studiecoach/Studie- och yrkesvägledare
Mari-Anne Karlsson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Stöd i studier