Stöd i studier

Stöd i studier vänder sig till dig som är 18–40 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom insatsen får du stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

Vem kan delta 

 Stöd i studier vänder sig till dig som är vuxen, 18–40 år, som:

  • har en psykisk funktionsnedsättning
  • har en etablerad kontakt inom psykiatrin
  • är skriven i Uppsala kommun

Insatsen vänder sig inte till dig som har ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller som går på ungdomsgymnasiet.

Så här får du stöd

Stödet får du i form av en studiecoach som kan stötta dig i att välja och söka studier, anpassa studietakten och i kontakten med anordnaren av utbildningen.

I syfte att stärka

Det kortsiktiga syftet med Stöd i studier är att stärka din självkänsla, ditt välmående och din tillit till samhället. Det långsiktiga syftet är att stödja dig till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Metoden bygger på

Stöd i studier bygger på metoden Supported Education. Vi arbetar efter ett antal stödpunkter för att stärka deltagaren.

Läs mer om metoden.

Kontakta oss

Kontakta oss via vår e-postadress
Besöksadress: Järnvägspromenaden 19
Studiecoach/samordnare
Anna Lindström
Studiecoach
Karin Wester
Studievägledare
Marie-Ann Karlsson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Stöd i studier