Föreningsdrivna träffpunkter

RSMH Club Lindormen
Läs mer om vår verksamhet: (PDF, 236 KB)

Alla studiecirklar är inställda på Club Lindormen p.g.a. coronan, men träffpunkten har öppet som vanligt.


Föreningen Verkstan RSMH Valegården

 

Uppdaterad: