Daglig verksamhet

Arkiveringen

Hjälp till att bevara Uppsalas historia!

Det här arbetar vi med

Arkiveringen är en arbetsplats som passar dig med funktionsskillnad inom autismspektrumet. Här är du med och bidrar till att Uppsalas historia bevaras. Vi scannar artiklar och fotografier på uppdrag åt Landstingsarkivet i Uppsala län och Uppsala Stadsarkiv. Vi arbetar även med bevarande av material från föreningar och institutioner.

Arbetsgruppen består av cirka 30 arbetstagare men du kan välja att arbeta avskilt i ditt eget tempo. Arbetsuppgifterna är tydliga och miljön lugn, utan krav på socialt samspel. Du deltar helt enkelt på dina egna villkor. Dina arbetshandledare finns alltid på plats för att hjälpa dig i ditt arbete.

Arbetstider

Måndag-fredag 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Våra lokaler är anpassade efter våra behov och det finns möjlighet till enskild arbetsplats. Du kan fika och äta din lunch i Arkiveringens lunchrum på de tider som passar dig.

Adress: Knivstagatan 10B, Uppsala

Telefon: 018-727 21 22

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: