Boendestöd till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla dina egna förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

Tre geografiska områden och tre specialteam

Boendestödet är organiserat i tre geografiska områden:

  • Norra boendestödsområdet
  • Södra boendestödsområdet
  • Östra boendestödsområdet

Utöver dessa finns tre team som är specialiserade på olika typer av funktionsnedsättningar:

  • Team för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (upp till 25 år).
  • Team för vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (över 25 år).
  • Team "Kom vidare", för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, ibland kallat borderline.

Kontakt

Boendestödets innehåll och omfattning utgår från dina individuella behov. Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare på uppsala.se.

Uppdaterad: