Boendestöd till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla dina egna förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

Tre geografiska områden och ett specialteam

Boendestödet är organiserat i tre geografiska områden:

  • Södra boendestödsområdet
  • Norra boendestödsområdet
  • Östra boendestödsområdet

Boendestöd för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är också indelat geografiskt:

  • Södra teamet
  • Norra teamet
  • Östra teamet

Kontakt

Boendestödets innehåll och omfattning utgår från dina individuella behov. Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare (uppsala.se)

Uppdaterad: