Boendestöd socialpsykiatri

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden. 

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla de egna förmågorna för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

Vi arbetar med aktiv rehabilitering.

Tre boendestödområden 

Boendestödet är organiserat i tre boendestödsområden: Norra, Södra och Östra.

Inom boendestödet finns specialteam:

  • Team för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (under 25 år).
  • Team för vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (från 25 år och uppåt).
  • "Kom vidare", specialteam utformat för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, ibland kallad borderline.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare: Kontakta biståndshandläggare

Kontakta oss

Norra boendestödsområdet

Telefon: 018-727 76 30

Verksamhetschef: Helene Joelsson

Norra boendestödsområdet utgår från Portalgatan 30 och omfattar:

Gamla Uppsala, Nyby, Löten, Gränby, Kvarngärdet, Svartbäcken, Tunabackar, Luthagen, Bärby, Rickomberga, Berthåga, Stenhagen, Herrhagen, Läby, Björklinge, Skyttorp, Vattholma, samt Storvreta.

Södra boendestödsområdet

Telefon: 018-727 67 76

Verksamhetschef: Erika Björsbo

Södra boendestödsområdet utgår från Rangströms väg 5 och omfattar:
Valsätra, Gottsunda, Graneberg, Vårdsätra, Sunnersta, Ulleråker, Ultuna, Nåntuna, Bergsbrunna, Sävja, Eriksberg, Norby, Flogsta, Kåbo, Ekeby, Kungsgärdet, Fjärdingen, Vänge, Järlåsa, Bälinge, samt Lövstalöt.

Östra boendestödsområdet 

Telefon: 018-727 76 30

Verksamhetschef: Helene Joelsson

Östra boendestödsområdet utgår från Portalgatan 30 och omfattar:
Salabackar, Årsta, Slavsta, Brillinge, Fålhagen, Kungsängen, Länna, Rasbo, Almunge, Knutby, Funbo, samt Stavby.

 

Verksamhetschef
Helene Joelsson
Verksamhetschef
Erika Björsbo
10 augusti 2017