Vårdpersoner

Stödteam demens

Vårt stödteam informerar, handleder och utbildar personal inom kommunala och externa verksamheter som ger omvårdnad till personer med demenssjukdom.

Teamet utbildar även personal i beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). De kan även hjälpa till att implementera BPSD-registret i verksamheterna.

Kontakta oss för mer information: stodteam.demens@uppsala.se

Uppdaterad: