Avlösarservice

Avlösarservice är en insats riktad till dig som lever tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller make eller maka till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning i form av avlösarservice för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.

Ansök hos biståndshandläggare

Avlösarservice som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL).

För att få avlösare behövs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Trygghet är grund för rekrytering

Vi utför avlösarservice utifrån era behov som beskrivs i biståndsbeslutet. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar hemmet. Avlösarservice utförs alltid i ditt hem och kan ges dygnet runt. Alla våra avlösare har naturligtvis tystnadsplikt.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer, du når dem på blandadeinsatser@uppsala.se

Är du intresserad av att bli avlösare?

Läs mer om att arbeta extra som avlösare, kontaktperson eller ledsagare.

 

Uppdaterad: