Avlösarservice

Avlösarservice är en insats riktad till dig som lever tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller make/maka till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning i form av avlösarservice för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.

Vi rekryterar avlösare tillsammans med dig

Vi utför avlösarservice utifrån biståndsbeslut och efter dina behov och önskemål. Vi rekryterar avlösare tillsammans med dig som gör att du känner dig trygg när du lämnar hemmet. Avlösarservice utförs alltid i ert hem och kan ges dygnet runt.

För de barn som behöver medicinskt kompetent personal samarbetar vi med Region Uppsala för att kunna erbjuda en god och säker vård i hemmiljö. För de vuxna som behöver medicinskt kompetent personal samarbetar vi med våra sjuksköterskor.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 018-727 79 30

Telefontider

Måndag 09.30 - 12.00
Tisdag 13.00 - 15.00
Onsdag 09.30 - 12.00
Torsdag 13.00 - 15.00
Fredag 09.30 - 12.00

 

Våra medarbetare

Eva-Lena Larsson Chef eva-lena.larsson@uppsala.se   
Anna Jansson Koordinator anna.jansson@uppsala.se 018-727 64 11
Birgitta Dahlström Koordinator birgitta.dahlstrom@uppsala.se 018-727 49 42
Catarina Carlström Koordinator  catarina.carlstrom@uppsala.se 018-727 76 87
Elin Karlsson Koordinator  elin.karlsson2@uppsala.se 018-727 77 45
Hind Söderman (tjänstledig) Koordinator  hind.soderman@uppsala.se 073-093 89 46
Jannica Berglund (vikarie) Koordinator  jannica.berglund@uppsala.se 018-727 65 24
Petra Jarklint Koordinator  petra.jarklint@uppsala.se 018-727 66 82
Tove Lindström Koordinator  tove.lindstrom@uppsala.se 018-727 59 81
       

Fyra medarbetare inom Assistans

Birgitta Dahlström, Elin Karlsson, Catarina Carlström och Tove Lindström är fyra av våra medarbetare.

2 januari 2017