Avlösarservice

Glad tjej håller en blomma över pannan

Avlösarservice är en insats riktad till dig som lever tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller make eller maka till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning i form av avlösarservice för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.

Ansök hos biståndshandläggare

Avlösarservice som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL).

För att få avlösare behövs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Trygghet är grund för rekrytering

Vi utför avlösarservice utifrån era behov som beskrivs i biståndsbeslutet. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar hemmet. Avlösarservice utförs alltid i ditt hem och kan ges dygnet runt. Alla våra avlösare har naturligtvis tystnadsplikt.

Är du intresserad av att bli avlösare?

Läs mer om att arbeta extra som avlösare, kontaktperson eller ledsagare.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Kontakta någon av våra koordinatorer om du vill veta mer om uppdragen som avlösare, ledsagare eller kontaktperson.

Kontakt

Barn och ungdom

Sara Axelberg
sara.axelberg@uppsala.se
018-727 59 89

Catarina Carlström
catarina.carlstrom@uppsala.se
018-727 76 87

Elin Karlsson
elin.karlsson2@uppsala.se                                
018-727 59 81

Vuxna Äldre LSS

Birgitta Dahlström
birgitta.dahlstrom@uppsala.se  
018-727 49 42

Linda Lagerstedt Berlin
linda.lagerstedt-berlin@uppsala.se
018-727 79 30

Jonna Thörnlund
jonna.thornlund@uppsala.se
018-726 05 64

Vuxna Äldre SoL

Anna Jansson
anna.jansson@uppsala.se                                        
018-727 64 11

Cornelia Eriksson
cornelia.eriksson2@uppsala.se
018-726 11 86

Nina Ingevaldsson
nina.ingevaldsson@uppsala.se
018-726 17 57

Verksamhetschef

Britt Åkerström
britt.akerstrom@uppsala.se            
018-727 68 19

Uppdaterad: