Intresseanmälan

Här hittar du ett webbformulär för att anmäla ditt intresse till IPS Arbetscoacher. Så snart vi har fått din anmälan hör vi av oss.

Intresseanmälan via pappersblankett

Du som hellre vill fylla i en pappersblankett kan välja att göra det istället. Skicka den ifyllda blanketten till oss på IPS Arbetscoacher. Adressen står på blanketten.

Intresseanmälan IPS arbetscoacher (PDF, 225 KB)

Intresseanmälan via webbformulär

Markera först om du gör intresseanmälan för dig själv eller för någon annan. Då blir webbformuläret synligt och du kan fylla i uppgifterna.

Vem gör du denna intresseanmälan åt? (obligatoriskt)

Uppgifter om den person som anmälan avser

Uppgifter om den person som anmälan avser

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att underlätta för personer som kan behöva stöd från IPS arbetscoacher. Det gör vi utifrån ett allmänt intresse.

Dina kontaktuppgifter lagras i tre månader. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: