Stöd för egen tid

Egentidsstöd, (även kallat avlösning), innebär att våra anhörigstödjare är sällskap till din närstående  hemma hos er. Du som anhörig får möjlighet till egna aktiviteter, vila eller uträtta ärenden. Stödet är avgiftsfritt. 

Har du svårt att lämna den du stöttar? Om du bor tillsammans med den du hjälper, och den du stöttar inte har hemtjänst eller dagverksamhet, kan du få egentidsstöd.

Det innebär att en anhörigstödjare är sällskap till din närstående en stund. Då kan du göra det du vill men inte har möjlighet till annars, till exempel att uträtta ärenden, träffa vänner eller bara vila. Det här stödet kan du som är 18 år och äldre nyttja.

Kontakta oss för mer information.

Uppdaterad: