Ung kvinna

Stöd till barn och ungdomar

Har du någon i din närhet med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning? Det kan vara jobbigt att vara orolig för en närstående. Särskilt om du är barn eller ungdom.

Vuxna och andra som du bryr dig om kan bli sjuka eller må dåligt på olika sätt. Då är det vanligt att känna sig ensam, rädd, orolig eller ledsen. Vi stöttar dig som är i den situationen och behöver hjälp. Här kan du få prata med en anhörigkonsulent. Vi brukar börja med ett första samtal tillsammans med din vårdnadshavare/förälder. Vi kan även starta grupper riktade mot unga anhöriga.

Välkommen in, ring eller mejla för en första kontakt!
018-727 92 00 eller anhorigcentrum@uppsala.se 

Du kan också fylla i kontaktformuläret här

Mer hjälp

Familjeenheterna ger råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar.
Familjeenheter - Uppsala kommun

Om din situation handlar om alkohol, droger, psykisk ohälsa, våld eller konfliktfyllda skilsmässor finns hjälp att få på Trappan. Trappan ger stöd till dig som är 5–20 år och har bekymmer i familjen.
Läs om Trappan på uppsala.se

 

 

Uppdaterad: