Dagverksamhet 65+

Dagverksamhet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet. För att delta i vår dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut.

På våra dagverksamheter får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Aktiviteterna anpassas efter din dagsform. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

Läs mer om dagverksamhet för dig som är 65 + på uppsala.se.

Kostnaden för att delta är 73 kronor per dag för lunch och kaffe.

Kontakta oss

Om du har frågor om dagverksamheten, kontakta vår verksamhetschef Linda Alenius.