Anpassning med anledning av coronaviruset (covid-19)

Den 7 september startar dagverksamheterna med anpassning för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet besökare i dagverksamheten blir färre. Du kan därför troligtvis inte besöka dagverksamheten i samma omfattning som det står i ditt biståndsbeslut. Du blir kontaktad av din dagverksamhet. Ni kommer överens om vilka dagar du kan besöka verksamheten. 

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

Läs mer om hur kommunen hanterar coronapandemin på uppsala.se.

Dagverksamhet 65+

Dagverksamhet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet. För att delta i vår dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut.

På våra dagverksamheter får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Aktiviteterna anpassas efter din dagsform. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

Läs mer om dagverksamhet för dig som är 65 + på uppsala.se.

Kostnaden för att delta är 73 kronor per dag för lunch och kaffe.

Kontakta oss

Om du har frågor om dagverksamheten, kontakta vår verksamhetschef Linda Alenius.