Dagverksamhet 65+

Dagverksamhet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet. För att delta i vår dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut.

På våra dagverksamheter får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Tillsammans skapar vi en meningsfull dag med balans mellan aktivitet och vila.

Anpassade aktiviteter

Vi anpassar aktiviteterna utifrån dagsformen på deltagarna i gruppen men som grund finns alltid struktur och fasta teman under året. Aktiviteterna kan vara avkopplande eller inspirera i form av kreativt skapande. Musik, promenader, gymnastik, spel, tidningsläsning eller bara en trevlig pratstund är exempel på vad vi gör en vanlig dag.

Verksamheter med olika inriktning

Dagverksamheterna har olika inriktningar och varierande öppettider, vissa dagverksamheter har öppet även på kvällar och helger. På Klubb Orstenen och Solsidan kan du övernatta.

För dig som är anhörig innebär dagverksamheten avlösning och egen tid i vardagen.

Se en film om Dagverksamhet 65+ på youtube.com.

Hur du kan delta 

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare på uppsala.se. 

Om du får beslut om dagverksamhet kan du eller din anhörig tillsammans med oss och handläggaren diskutera vilken som passar dig bäst utifrån var det finns plats och mot dina önskemål. Du vill kanske främst vara på en dagverksamhet nära ditt hem eller med en speciell inriktning. När du fått en plats får du alltid en utsedd kontaktperson på dagverksamheten som har ansvar för din trivsel där.

Vi arbetar metodiskt

Det ligger mycket värdighet i att klara sig själv, den värdigheten tar vi inte ifrån någon. Vi ger vård och omsorg men aktar oss för övervårdnad. Om du till exempel klarar att knyta skorna själv gör du självklart det.

Det finns ofta ett syfte bakom våra aktiviteter, förutom att de ska ge trivsel, glädje och välmående. Genom att arbeta med hjärna och händer tränar du figur- och färgseende, något som även kan stimulera aptiten när känslan för färg och form ökar. Vi väljer svårighetsgrader som är anpassade till varje person där målet är att det inte ska vara för enkelt men inte heller för svårt. Du ska kunna få både energi och ro genom aktiviteter på rätt nivå för dig.

Vi arbetar metodiskt utifrån:

Stöd till dig som är anhörig

Genom att ge stöd, avlösning och egen tid till vårdande anhöriga ger vi förutsättningar för äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Vi anordnar anhörigträffar regelbundet och har ett samarbete med hemvården, frivilligorganisationer och Anhörigcentrum. På Anhörigcentrum finns anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter som kan ge dig vidare råd och stöd i demensfrågor.

Läs mer om Anhörigcentrum.

Kontakta oss

Om du har frågor om dagverksamheten, kontakta vår biträdande verksamhetschef Linda Olsson.

Uppsala kommun, vård och omsorg
Dagverksamhet 65+
Fyrisborgsgatan 1
753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00