Anpassning med anledning av coronaviruset (covid-19)

Från och med tisdag 14 april anpassar vi alla våra dagverksamheter med anledning av coronaviruset. Beslutet att erbjuda dagverksamhet individuellt istället gäller tills vidare och införs för att minska risken för smitta.

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

Läs mer om hur kommunen hanterar coronapandemin på uppsala.se.

Dagverksamhet 65+

Dagverksamhet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet. För att delta i vår dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut.

På våra dagverksamheter får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Aktiviteterna anpassas efter din dagsform. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

Läs mer om dagverksamhet för dig som är 65 + på uppsala.se.

Kontakta oss

Om du har frågor om dagverksamheten, kontakta vår biträdande verksamhetschef Linda Olsson.