Gotlandsresan 30 träningsboende

Gotlandsresan 30 är ett träningsboende där målet är att du ska få möjlighet att utvecklas, hitta strategier att klara din vardag och efter hand kunna flytta till ett annat boende med annan typ av stöd.

Gotlandsresan 30 ligger i Sävja, cirka fem kilometer från Uppsala centrum. Här finns vårdcentral, butiker och bra bussförbindelser med centrum.

Här arbetar vi med motiverande samtal och utreder vilket stöd du behöver. Därefter genomför vi ett detaljerat träningsprogram med delmål vi satt upp tillsammans med dig. Vi hjälper till att hitta fritidsintressen och även en sysselsättning när det är lämpligt.

Efter hand klarar du ditt boende allt mer utan hjälp från oss. Utslussningen sker i etapper och du har fortfarande kontakt med oss för stöd under den första tiden när du flyttat till annat boende.

Kontakta oss

Verksamhetschef

Eva Birgersson                          

Eva.Birgersson@uppsala.se

018 727 88 42

Uppdaterad: