Daglig verksamhet

Sysselsättningsförmedlingen

Arbetsinriktad sysselsättning

SSF.PNG

Det här arbetar vi med:

100 arbetsplatser i och nära Uppsala, några exempel är

  • Förskolor/skolor och fritids
  • Äldreomsorg  
  • Handel

Sysselsättningsförmedlingen har som uppdrag att stötta och hjälpa personer till utveckling och delaktighet. Med noggrann matchning och skräddarsydd support har praktikplatser i flera fall omvandlats till någon form av anställning.

Vi börjar med ett möte där vi lär känna varandra och pratar om dina erfarenheter och vad du vill göra. Efter mötet gör vi tillsammans studiebesök på arbetsplatser som sedan kan leda till en provperiod på ca 4 veckor. Under den tiden har man möjlighet att känna på arbetstider och arbetsuppgifter innan man bestämmer sig.

Arbetstider

Måndag till fredag. I överenskommelse med företaget väljer man de tider och dagar som passar dig. Raster och lunch tas efter eget önskemål i personalmatsalen/fikarummet.

Vår arbetsplats

Våra arbetsplatser är utspridda i hela Uppsala omnejd. Vi utgår från kontor som ligger på Björkgatan 73 där vi är 6 arbetslivskonsulenter dagtid som finns som stöd när man behöver det.

Besöksadress: Sysselsättningsförmedlingen Björkgatan 73, Uppsala

Telefon: 018-727 85 00

Uppdaterad: