Syn- och hörselstöd

Har du en syn- och/eller hörselskada kan kommunen ge råd och tips som förenklar din vardag.

I Uppsala kommun bedrivs syn- och hörselstöd av Anhörigcentrums syn- och hörselinstruktörer.

Läs mer om syn- och hörselstöd på Anhörigcentrums sidor.

Uppdaterad: