Träffpunkter 65+

Månadsblad Träffpunkt Nyby

Månadsblad för februari

Februari

Här kan du ladda ner Träffpunkt Nybys månadsblad för februari. (PDF, 8 MB)

Måndag 3 februari

08.00–14.00 Gymmet öppet*
08.45–10.00 Yoga i dagcentralen
10.15–11.00 Stationsträning – Tidsintervaller med praktiska/funktionella
övningar
12.30–15.00 Måleri/teckning (anmälan)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Måndagsträffen. Så reste man förr, snabbt och bekvämt på
våra sjöar och vattendrag. Gunilla och Benny Kullinger. Servering. Info:
Gun Mases, 072-223 44 41.
13.00–15.00 Bingo i aulan (Arr. Klubb Nyby)

Tisdag 4 februari

08.00–11.00 samt 13.00–15.30 Gymmet öppet*
09.00–12.00 Snickeri
10.00–12.00 Promenad/stavgång

Onsdag 5 februari

08.00–15.30 Gymmet öppet*
09.15–10.15 Linedance (nybörjarkurs)
10.30–11.30 Linedance (fortsättningskurs)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.30–15.00 ”Hemberedskap – minst 72 timmar” Civilförsvarsinstruktör
Erik Knutsson. Arr. RPG

Torsdag 6 februari

13.00–15.30 Gymmet öppet*
13.30–14.30 Zenba i dagcentralen
13.30–15.00 Andakt (Arr. Gamla Uppsala församling eller
Österledskyrkan)
14.45–15.30 Qigong i dagcentralen

Fredag 7 februari

08.00–13.00 Gymmet öppet*
09.45–11.30 Syjunta

Måndag 10 februari

08.00–14.00 Gymmet öppet*
08.45–10.00 Yoga i dagcentralen
10.15–11.00 Stationsträning – Tidsintervaller med praktiska/funktionella
övningar
12.30–15.00 Måleri/teckning (anmälan)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Måndagsträffen. Färdtjänsthandläggare och representant
från trafikcentralen informerar om färdtjänst och sjukresor. Servering.
Info: Gun Mases, 072-223 44 41.
13.00–15.00 Bingo i aulan (Arr. Klubb Nyby)

Tisdag 11 februari

08.00–11.00 samt 13.00–15.30 Gymmet öppet*
09.00–12.00 Snickeri
10.00–12.00 Promenad/stavgång

Onsdag 12 februari

08.00–15.30 Gymmet öppet*
09.15–10.15 Linedance (nybörjarkurs)
10.30–11.30 Linedance (fortsättningskurs)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Livsberättargrupp 6-8 platser (anmälan) i studierummet.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet & Träffpunkt Nyby. Vi bjuder på kaffe.

Torsdag 13 februari

13.00–15.30 Gymmet öppet*
13.30–14.30 Zenba i dagcentralen
13.30–15.00 Andakt (Arr. Gamla Uppsala församling eller Österledskyrkan)
14.45–15.30 Qigong i dagcentralen

Fredag 14 februari

08.00–13.00 Gymmet öppet*
09.45–11.30 Syjunta
13.30–15.00 Lighthouse Band Uppsala. Musik från 60-tal till nutid. Fyra
spelande och sjungande män. Servering. Kontant betalning. Arr. Vänsam

Måndag 17 februari

08.00–14.00 Gymmet öppet*
08.45–10.00 Yoga i dagcentralen
10.15–11.00 Stationsträning – Tidsintervaller med praktiska/funktionella
övningar
12.30–15.00 Måleri/teckning (anmälan)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Måndagsträffen. Tre kvinnliga skalder, tre generationers nya
psalmer. Hans-Erik Öberg, Lage Nordlander och Hans Sjöström. Servering.
Info: Gun Mases, 072-223 44 41.
13.00–15.00 Bingo i aulan (Arr. Klubb Nyby)

Tisdag 18 februari

08.00–11.00 samt 13.00–15.30 Gymmet öppet*
09.00–12.00 Snickeri
10.00–12.00 Promenad/stavgång

Onsdag 19 februari

08.00–15.30 Gymmet öppet*
09.15–10.15 Linedance (nybörjarkurs)
10.30–11.30 Linedance (fortsättningskurs)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Livsberättargrupp 6-8 platser (anmälan) i studierummet.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet & Träffpunkt Nyby. Vi bjuder på kaffe.

Torsdag 20 februari

13.00–15.30 Gymmet öppet*
13.30–14.30 Zenba i dagcentralen
13.30–15.00 Andakt (Arr. Gamla Uppsala församling eller
Österledskyrkan)
14.45–15.30 Qigong i dagcentralen

Fredag 21 februari

08.00–13.00 Gymmet öppet*
09.45–11.30 Syjunta

Måndag 24 februari

08.00–14.00 Gymmet öppet*
08.45–10.00 Yoga i dagcentralen
10.15–11.00 Stationsträning – Tidsintervaller med praktiska/funktionella
övningar
12.30–15.00 Måleri/teckning (anmälan)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00–15.00 Måndagsträffen. Äldrevänlig kommun. Äldreombudsman
Helene Stenlund. Servering. Info: Gun Mases, 072-223 44 41
13.00–15.00 Bingo i aulan (Arr. Klubb Nyby)

Tisdag 25 februari

08.00–11.00 samt 13.00–15.30 Gymmet öppet*
09.00–12.00 Snickeri
10.00–12.00 Promenad/stavgång
13.00-15.00 Kallelse till Årsmöte. Behandling av verksamhetsberättelse
och bokslut för 2019 samt val av styrelse. Ny ordförande Bo Andersson
presenterar sig. 14.00 Anders Sjöberg med dragspel medverkar.
Ung företagsamhet informerar om sin affärsidé. Arr. PRO Svb

Onsdag 26 februari

08.00–15.30 Gymmet öppet*
09.15–10.15 Linedance (nybörjarkurs)
10.30–11.30 Linedance (fortsättningskurs)
12.30–15.00 Biblioteket öppet
13.00-15.00 Livsberättargrupp 6-8 platser (anmälan) i studierummet.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet & Träffpunkt Nyby. Vi bjuder på kaffe.

Torsdag 27 februari

13.00–15.30 Gymmet öppet*
13.30–14.30 Zenba i dagcentralen
13.30–15.00 Andakt (Arr. Gamla Uppsala församling eller
Österledskyrkan)
14.45–15.30 Qigong i dagcentralen

Fredag 28 februari

08.00–13.00 Gymmet öppet**
09.45–11.30 Syjunta
13.30–15.00 Musikkafé 50kr. ”Tjejer med drag”, Årsmöte. Arr. Klubb Nyby

*) Information om träning i gymmet

Innan du börjar träna i gymmet behöver du boka en tid med sjukgymnast Shahin för att få en introduktion. Telefonnummer 018-727 76 26 eller 018-727 76 68.

För närvarande är det kö och du placeras på väntelista. Du tränar sedan
under eget ansvar.

Ändringar i månadsbladet

Ändringar hittar du under "Aktuellt" på Träffpunkt Nybys startsida.

Uppdaterad: