Hem för vård och boende (HVB)

Ibland fungerar inte livet i en familj, eller ett barns eller en ungdoms kontakt med skola och kamrater. Situationen blir ohållbar och det kan behövas stöd utifrån. Vi arbetar med kvalificerade utredningar och behandlingar, för att stötta barn, ungdomar och familjer.

Behandlingar, utredningar & akuta placeringar

Vi arbetar med kvalificerade behandlingar och utredningar, utifrån de uppdrag vi får från socialsekreterare inom Uppsala kommun och kommuner i övriga landet. Vi tar även emot ensamkommande flyktingbarn med beslut från Migrationsverket.

Inom vår verksamhet finns behandlingshem och akut- och utredningshem. På dessa bor dels barn, ungdomar och familjer vilka har fått ett beslut om utredning eller behandling, dels de barn, ungdomar och familjer som ibland behöver placeras akut.

Läs mer om våra behandlingshem.

Läs mer om våra akut- och utredningshem.

För den ungas bästa

Vi använder oss av olika vetenskapliga och beprövade metoder utifrån vad som passar barnet/ungdomen, familjen och situationen bäst. Allt arbete utförs med stor respekt för alla inblandade.

För oss är det helt avgörande att motivera både barnet/ungdomen, föräldrarna och/eller närstående till att delta och känna att utredningen och behandlingen är för den ungas bästa och till nytta för hela familjen.

Beslut från Socialtjänsten eller Migrationsverket

För att få plats på något av våra HVB-hem krävs ett biståndsbeslut från Socialtjänsten. I de fall då det rör sig om ett ensamkommande flyktingbarn krävs ett beslut från Migrationsverket.

Ansök om stöd för barn och unga på uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hem för vård och boende (HVB)