Ledighet

Ansök om ledighet i god tid 

All ledighet ska godkännas av din chef och du ska ansöka om ledighet i god tid.

Kom ihåg att det kan vara extra svårt att få in ersättare med kort varsel under sommarperioden. Då jobbar de flesta vikarier och extrajobbare redan, så försök att hålla fast vid det arbetspass och de tider som du och din chef har kommit överens om. 

Semester

Tillsvidareanställda och visstidsanställda med minst tre månaders sammanhängande anställning har enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) rätt till semesterledighet och semesterlön.

Antalet betalda semesterdagar per helår är dels beroende av den tid du varit anställd under kalenderåret, dels av hur gammal du är.

  • Till och med 39 år har du rätt till 25 dagar.
  • Från och med 40 år har du rätt till 31 dagar.
  • Från och med 50 år har du rätt till 32 dagar.

Arbetsgivaren ska eftersträva att du får minst 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti.

På Insidan hittar du mer information om semesterförläggning, rätten att spara dagar, samt föräldraledighet och studieledighet.

Läs mer om bestämmelser kring semester på Insidan.

Uppdaterad: