Boende socialpsykiatri

Våra boenden riktar sig till personer med psykisk ohälsa och varierande funktionsförmåga.

Våra boenden ligger i olika stadsdelar i Uppsala och har alla sin egen karaktär, utifrån själva fastigheten och omgivningarna. Du bor i egen lägenhet med vår personal nära till hands under dagtid i en baslägenhet på gångavstånd eller i samma hus. Vid flera boenden finns personal även under natten.

Utrymme för gemensamma aktiviteter

I baslägenheten finns utrymmen för gemensamma aktiviteter. Tillsammans med övriga boende kan du påverka vad vi ska ordna, genom bomöten som vi håller regelbundet. Det kan gälla till exempel en gemensam middag eller badutflykt.

Individuellt stöd

Stödet du får är individuellt utifrån just dina förutsättningar och behov. Det bygger på samtal kring vanliga vardagssituationer och hur de kan hanteras, men också på individuell problematik och att hitta förhållningssätt som stöttar dig i umgänget med andra. Målet är att du ska må bra och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vårt boende för personer dömda till öppen rättspsykiatrisk vård utgör en del av rehabiliteringen och målet är att du efter träning och tiden hos oss ska kunna flytta till ett anpassat boende.

Träningsboende

På våra träningsboenden erbjuder vi stöd och träning med målet att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här hittar du information om våra träningsboenden.

För att få en plats i våra boenden krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare. För mer information och kontakt: Kommunens biståndshandläggare

Kontakt

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter, kommunens växel)