Kontaktperson

Glada personer i olika åldrar

För dig som har någon form av funktionsnedsättning är en kontaktperson främst en medmänniska och ett stöd i vardagliga situationer. Någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det kan handla om att fika, besöka biblioteket, ta en promenad eller få stöd i dina samhällskontakter.

Någon att prata med

Personer med någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan efter biståndsbeslut få rätt till kontaktperson. En kontaktperson är ett stöd i vardagen som bidrar till att du kan leva det liv du vill leva. Det viktiga i kontakten är trygghet och ett ömsesidigt förtroende.

Trygghet är grund för rekrytering

Utifrån dina behov och önskemål söker vi efter personer som vill bli kontaktperson. Alla våra kontaktpersoner har naturligtvis tystnadsplikt.

Ansök hos biståndshandläggare

Kontaktperson som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL). Stödet du kan få ser olika ut beroende på vilken av lagarna som gäller dig.

För att få kontaktperson behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Läs mer om att arbeta extra som ledsagare, kontaktperson eller avlösare.

Kontakta någon av våra koordinatorer om du vill veta mer om uppdragen som avlösare, ledsagare eller kontaktperson.

Kontakt

Barn och ungdom

Sara Axelberg
sara.axelberg@uppsala.se
018-727 59 89

Catarina Carlström
catarina.carlstrom@uppsala.se
018-727 76 87

Elin Karlsson
elin.karlsson2@uppsala.se                                
018-727 59 81

Vuxna Äldre LSS

Birgitta Dahlström
birgitta.dahlstrom@uppsala.se  
018-727 49 42

Linda Lagerstedt Berlin
linda.lagerstedt-berlin@uppsala.se
018-727 79 30

Jonna Thörnlund
jonna.thornlund@uppsala.se
018-726 05 64

Vuxna Äldre SoL

Anna Jansson
anna.jansson@uppsala.se                                        
018-727 64 11

Cornelia Eriksson
cornelia.eriksson2@uppsala.se
018-726 11 86

Nina Ingevaldsson
nina.ingevaldsson@uppsala.se
018-726 17 57

Verksamhetschef

Britt Åkerström
britt.akerstrom@uppsala.se            
018-727 68 19

Uppdaterad: