Kontaktperson

För dig som har någon form av funktionsnedsättning är en kontaktperson främst en medmänniska och ett stöd i vardagliga situationer. Någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det kan handla om att fika, besöka biblioteket, ta en promenad eller få stöd i dina samhällskontakter.

Någon att prata med

Personer med någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan efter biståndsbeslut få rätt till kontaktperson. En kontaktperson är ett stöd i vardagen som bidrar till att du kan leva det liv du vill leva. Det viktiga i kontakten är trygghet och ett ömsesidigt förtroende.

Trygghet är grund för rekrytering

Utifrån dina behov och önskemål söker vi efter personer som vill bli kontaktperson. Alla våra kontaktpersoner har naturligtvis tystnadsplikt.

Ansök hos biståndshandläggare

Kontaktperson som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL). Stödet du kan få ser olika ut beroende på vilken av lagarna som gäller dig.

För att få kontaktperson behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer, du når dem på blandadeinsatser@uppsala.se

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Läs mer om att arbeta extra som ledsagare, kontaktperson eller avlösare.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Telefontider

Måndag 09.30 - 12.00
Tisdag 13.00 - 15.00
Onsdag 09.30 - 12.00
Torsdag 13.00 - 15.00
Fredag 09.30 - 12.00

 

Våra medarbetare

Jannica Borg 018-727 65 24 jannica.borg@uppsala.se
Catarina Carlström 018-727 76 87 catarina.carlstrom@uppsala.se
Birgitta Dahlström 018-727 49 42 birgitta.dahlstrom@uppsala.se
Anna Jansson 018-727 64 11 anna.jansson@uppsala.se
Elin Karlsson 018-727 59 81 elin.karlsson2@uppsala.se
Uppdaterad: