Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Sång, musik, läsecirkel och annat intressant kan du delta i här. Kom gärna med egna förslag.

 Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen     Träffpunt Vänkretsen

Ymer               Träffpunkt Ymer

28 februari 2018