Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och aktiviteter. Under rådande coronasmitta följer vi regler från Folkhälsomyndigheten som att använda handsprit, sprita av ytor samt hålla avstånd.

Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen    

Ymer               Träffpunkt Ymer

 

Pepparn           pepparn puff1.jpg