Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Sång, musik, läsecirkel och annat intressant kan du delta i här. Kom gärna med egna förslag.

Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen    

Ymer               Träffpunkt Ymer

26:an            
26:an har öppnat i brukarnas egen regi måndag och fredag från 15.00
Gnejsvägen 26b. Buss nr 2

Uppdaterad: