Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och aktiviteter.

Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen    

Ymer               Träffpunkt Ymer

 

Vi har också aktivitetshus Pepparn, där kan du också gå på kurs och studiecirklar. Du måste anmäla dig innan.

Läs mer om aktivietshuset Pepparn.

Uppdaterad: