Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och aktiviteter.

Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen    

Ymer               Träffpunkt Ymer

 

Vi har också aktivitetshus Pepparn, där kan du också gå på kurs och studiecirklar. Du måste anmäla dig innan.

Läs mer om aktivietshuset Pepparn.

Hälsovecka hela vecka 22 på alla träffpunkter.

Hälsoveckan börjar måndag 27 maj och pågår till fredag 31 maj.

Välkommen till hälsovecka på träffpunkterna! (PDF, 232 KB)

Schema till hälsoveckan klicka här! (PDF, 192 KB)

Uppdaterad: