Träffpunkter

Välkommen till gemenskap och färre aktiviteter än vanligt. Under rådande coronasmitta är de flesta cirklarna m.m. inte igång, men vi följer strikta regler från Folkhälsomyndigheten som att använda handsprit, sprita av ytor samt hålla avstånd.

Tinget             Kaffe och bulla     

Vänkretsen    

Ymer               Träffpunkt Ymer

26:an            
26:an har öppnat i brukarnas egen regi måndag och torsdag från 12.00
Gnejsvägen 26b. Buss nr 2

Uppdaterad: