Socialpsykiatri i Uppsala - historia

Socialpsykiatri i Uppsala 60 år.1963 startades Socioterapin på Ulleråkers sjukhus, den första socialpsykiatriska verksamheten i vårt län. Man hade som målsättning att göra samhället mer tillgängligt för patienterna genom t.ex. studiecirklar, utflykter och resor, rekreation i olika former och firande av högtider.

Verksamheten var i stort sett sådan fram till psykiatrireformen 1995 då Socioterapins verksamhet, som fortsatt är länsövergripande, överförs till Uppsala kommun, eftersom kommunerna skulle ansvara för människors dagliga liv, boende, sysselsättning och fritidsaktiviteter, och Psykiatrin/Regionen skulle ansvara för sjukvårdande behandling.

Socioterapin flyttar 1998 från Ulleråkersområdet till Dragarbrunnsgatan och får då namnet Club ST. Samtidigt startas det upp flera kommunala träffpunkter i de olika kommundelarna. Många studieförbund är involverade i träffpunktsverksamheten med olika kurser och studiecirklar.

Socialpsykiatri i Uppsala 60 år Från 2007 finns samtliga kommunala träffpunkter i en och samma organisation. Samtidigt, hösten 2007 startas ett brukarråd som har till uppgift att ta tillvara på besökares idéer och önskemål.

Med tiden bildar brukarrådet en intresseförening, TIF(Träffpunkternasintresseförening i Uppsala), som har ett tätt samarbete
tillsammans med kommunens personal om verksamhetens innehåll.

2009 flyttar träffpunkt Portalen och Club ST ihop och bildar den nya träffpunkten Tinget, och vi får då en verksamhet centralt som är öppen veckans alla dagar året runt.

Men redan i slutet av 1970-talet fanns tankar på ett ökat brukarinflytande, och 1978 bildas RSMH föreningen Club Lindormen, efter diskussioner mellan personal och patienter på rehab kliniken, på Ulleråkerssjukhus.

Målet var att skapa en mötesplats för personer att träffa andra i samma situation och komma in i ett socialt sammanhang. Man flyttade då ut på stan till lokaler som ABF tillhandahöll. De stod även för cirkelledare till studiecirkelverksamheten, en verksamhet som fortfarande bedrivs på träffpunkten.

 

Uppdaterad: