Gruppbostad för vuxna

I gruppbostaden bor du i egen lägenhet med badrum/dusch. Det är 5-6 lägenheter som oftast ligger i direkt anslutning till vår baslägenhet. 

Att bo i gruppbostad innebär att du har ett eget hem, med de möbler och den inredning du trivs med och behöver. Du kan umgås med övriga boende om du vill,  och får stöd i din lägenhet efter behov. Vi arbetar utifrån lagen om stöd och service där du har rätt till inflytande och ett tryggt boende.

Personal med särskild kompetens

Gruppbostäderna kan ha egna profiler utifrån de boende. Vi har till exempel gruppbostäder där personalen har särskild kompetens när det gäller psykiska och fysiska funktionsskillnader. Ofta finns personal på plats dygnet runt. 

 Linnévägen gruppbostad     Mariedalsgatan gruppbostad

Våra gruppbostäder ser olika ut, vissa ligger i villor medan andra finns i flervåningshus. På bilderna ses gruppbostaden på Carl von Linnés väg (till vänster) och Mariedalsgatan (till höger).