Råd och behandlingsgruppen

Brukar du tappa kontrollen över ditt drickande? Använder du droger? Lever du med någon som dricker för mycket? Hade du någon förälder som missbrukade alkohol eller droger under din uppväxt? Råd och behandlingsgruppen kan ge dig stöd till förändring.

Vem kan vända sig till oss?

Du som är 20 år eller äldre

Du som är 20 år eller äldre, har ett beroende och som är boende i Uppsala kommun kan vända dig till oss.  Vi riktar oss även till dig som har vuxit upp med en förälder som har haft alkohol och/eller drogproblem, samt till dig som är närstående.

Du kan kontakta oss direkt  eller kontakta socialtjänstens vuxenavdelning. All kontakt är kostnadsfri.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialtjänstens vuxenavdelning (uppsala.se).

Du som är 19 år eller yngre

Du som är 19 år eller yngre, och har ett beroende, kan få stöd av Ungdomscentrum.

Du som är 19 år eller yngre, och lever i en familj där någon har ett beroende, kan få stöd av Trappan.

Det här kan du få hjälp med

Vi som arbetar på Råd och behandlingsgruppen är socionomer. Behandlingsinsatserna vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Kartläggning/utredning/bedömning 
  • Samtal: enskilt, i par och i grupp 
  • Behandlingsprogram
  • Stöd för anhöriga enskilt och i grupp

Läs mer om våra metoder och behandlingsprogram.

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Råd och behandlingsgruppen