Råd och behandlingsgruppen

Brukar du tappa kontrollen över ditt drickande? Använder du droger? Lever du med någon som dricker för mycket? Råd- och behandlingsgruppen kan ge dig stöd.

Vem kan vända sig till oss?

Du som är 20 år eller äldre, boende i Uppsala kommun och har ett beroende kan vända dig till oss. Även du som är anhörig eller närstående är välkommen till oss.

Du kan kontakta oss direkt eller kontakta socialtjänsten. Mer information om kontakt med socialtjänsten finns på uppsala.se:
Ansök om stöd vid missbruk och beroende för vuxen som fyllt 21 år (uppsala.se)

All kontakt är kostnadsfri.

Det här kan du få hjälp med

Vi som arbetar på Råd- och behandlingsgruppen är socionomer. Behandlingsinsatserna vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Kartläggning, utredning och bedömning 
  • Samtal enskilt, i par och i grupp 
  • Behandlingsprogram
  • Stöd för anhöriga enskilt och i grupp

Läs om våra metoder och behandlingsprogram.

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Råd och behandlingsgruppen