Arbetshandledare - daglig verksamhet

Det finns cirka 80 dagliga verksamheter i inom kommunen där vuxna med funktionsnedsättningar deltar.

De dagliga verksamheterna har olika inriktningar utifrån deltagarnas behov. Verksamheterna erbjuder:

  • sinnesupplevelser och omsorg. Personerna behöver stöttning i mat- och/eller toalettsituation i olika utsträckning
  • att utföra uppgifter på uppdrag av kommunen eller företag. Det är bland annat inom bilvård, fastighetsskötsel eller naturvård
  • delta i skapande kulturverksamhet. De håller bland annat på med teater, musik eller arkivering.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hos oss får du:

  • bidra till meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar
  • arbeta dagtid, måndag-fredag och inga helgdagar
  • påverka och utvecklas
  • ha roligt på jobbet.

Intresseanmälan – arbetshandledare

Har du arbetstillstånd i Sverige?
Har du erfarenhet av:
Har du körkort?
Har du några allergier?
Har du någon utbildning?
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i formuläret.

Läs om hur vi sparar dina uppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: