Hantering av personuppgifter

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera intresseanmälningar för timanställningsuppdrag och arvoderade uppdrag. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen som längst 12 månader efter att de har lämnats in.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Integritets­skydds­myndigheten.

Uppdaterad: